Hallon-Växtskydd

Hem  | Projektbeskrivning | Hallon | Rådgivning | KalenderKontakt
 
-Växtskydd-
 

Hallonbladgallkvalster
-Phyllocoptes gracilis

 

 
Bild: Mats Martinsson, Yara

Skada

Gallkvalstren gör skada genom att de äter på bladundersidan. Vilket sedan leder till att bladen får ljusa fläckar. Symptomen förväxlas ibland med virus. Skilj symptomen åt genom att vända på bladet. Blad angripna av hallonbladgallkvalster saknar behåring och även undersidan ser fläckig ut.

Stora angrepp kan leda till mer kortare och mer förgrenade skott, eftersom tillväxtpunkten har blivit skadad. Kvalstren kan även göra skada på bären och de blir då missformade.

Biologi

Hallonbladgallkvalster övervintrar som honor i knoppfjällen eller i sprickor på skotten. På våren förflyttar sig honorna till de nyutslagna bladen och lägger ägg på bladundersidan. Larverna äter sedan på de fruktbärandeskottens blad. De är omöjliga att se utan förstoring eftersom kvalstren bara är 1/10 millimeter långa.

När bladen växer börjar skadesymptomen synas i form av ljusgröna oregelbundna fläckar. Efter skörd förflyttar sig kvalstren till ettårsskotten där de förökar sig och populationen når sin topp i september. Kvalster kan sprida sig inom en odling med redskap, plockare och med hjälp av vinden.

Kontroll

Skador av hallonbladgallkvalster har ökat i svenska odlingar. Det beror mycket på att odling av den mottagliga sorten ´Glen ample´ också har ökat. Skyddade lägen ger ofta större angrepp av hallonbladgallkvalster. Vid mindre angrepp räcker det att ta bort skott med symptom. Vid större angrepp kan man bli tvungen att skära ner alla skotten.

Vi saknar godkända kvalstermedel i hallon och vi kan därför inte ta till kemisk bekämpning. Försök i Norge har visat att en sen bekämpning med rapsolja i oktober minskar antalet övervintrande honor. Var försiktig med oljebehandlingen eftersom det kan ge bladskador. Undvik brännskador genom att inta behandla i tunnel eller under solstarkaste timmarna.

     

Hallonbarkgallmygga
-Resseliella theobaldi

 
Bild: Thilda Nilsson, HIR Malmöhus

Skada

Hallonbarkgallmyggan kan vid stora populationer orsaka stora skador i hallonodlingar. Det är larverna som gör skada genom att de äter på förstårsskotten.

Skadorna i sig själv är inte så allvarliga utan det är den efterföljande svampinfektion som gör skada. Svampar som angriper genom en larvskada kan sprida sig in i vävnanden och hindra vatten- och näringstransporten i plantan.

Angripna skott är försvagade och utvintrar lätt eller vissnar ner under blomsättning.

Biologi

 

Kontroll

Hallonbarkgallmyggan är svår att kontrollera eftersom den vuxna myggan bara lever i några få dagar. Larverna är också svårbekämpade på grund av att de lever så skyddat under barken på skotten.

En lyckad borttagning av de första ettårsskotten ger en bra bekämpning av den första generationen. Det ger också en luftigare rad som minskar angrepp av både hallonskottsjuka och gråmögel. Undvik att spara grova skott eftersom de ofta är mer angripna på grund av att de har fler sprickor för myggan att lägga ägg i.

Ett sätt att se ifall hallonbarkgallmyggan finns i odlingen är att rista en ytlig skåra i ettårsskott. Plocka in skotten efter 1½ vecka och undersök med lupp efter små larver