Beviljade projekt

Ta med
Sortera
NrTitelSökandeBev. belopp
200Förstudie för utveckling av plattform för digital arbetskraftsförmedling mellan trädgårdsproducenterUlrik Lovang90 000
199Mindre förluster, bättre kvalitet i ekologisk äppleodling ? steget mellan forskning och praktisk handlingMarie Olsson194 000
198Effektivisering av rotgallnematod DNA extrahering från jord-direkt analys av jordproverZahra Omer180 000
197Nya vägar till ökad förädling, kommersialisering och lönsamhet i bärföretag - ny ansökanSara Byström285 000
194Utveckling av övergripande marknadsföringskoncept för svenskproducerade plantskoleväxter på konsumentmarknadenMaja Persson150 000
193Tunnelodlade grönsaker för ökad tillväxtMarie Hanson150 000
190Förlängd jordgubbssäsong genom produktionsplaneringThilda Håkansson328 750
188Regional handlingsplan för VästsverigeSofia Kämpe57 620
185Förstudie till en konceptutveckling av svenska perenner för svenska pollinerareKlara Löfkvist95 000
180Tillväxt för svensk sparrisproduktionVictoria Tönnberg200 000
178Gödsling i ekologiska krukodlade kulturerKarl-Johan Bergstrand300 000
176Storskalig produktion av svenska frökryddor - analys av värdekedjaMikael Gilbertsson206 000
175Säker detektion av rotgallnematoder med LAMP metod Zahra Omer258 000
174Använd hela växten- nya processade produkter från kålväxter Marie Olsson249 000
171Trädgårdslyft Gotland ? utveckling av trädgårdsnäringens primärproduktion på GotlandBirgitta Kallings40 000
167Förebygg och begränsa etablering på gårdsnivå av den allvarliga fruktflugan Drosophila suzukii genom hygienåtgärderThilda Håkansson198 000
166Nya vägar till ökad förädling, kommersialisering och lönsamhet i bärförtagSara Byström50 000
163Bestämning av fruktens mognadsgrad med hjälp av DA mätare, en förstudie. Ibrahim Tahir206 000
160Krukväxter till unga ? hur når vi framtidens konsumenter?Klara Löfkvist105 000
158Mikroorganismer i samspel med växtnäringsprodukt för hållbara odlingssubstrat mot rotsjukdomar hos tunnelodlade jordgubbarSammar Khalil222 000
157Alternativ retardering av krukväxter genom P-restriktionSiri Caspersen226 000
152Förstudie utveckling av trädgårdsnäringen i sydöstra SverigeCecilia Kilbride40 000
151Trädgårdslyft Halland ? utveckling av de halländska växthusföretagen för att möta framtidenPauliina Jonsson40 000
150Utveckling av trädgårdsnäringens primärproduktion i MellansverigeAnn-Charlotte Wallenhammar40 000
144Förstudie kring möjliga klimatstyrningsmetoder för minskat skadetryck i prydnadsväxtodlingar. Klara Löfkvist55 000
141Kommunikation och informationshantering på distans.Anna Larsen150 000
139Belysningens betydelse för aromen i örterTim Nielsen100 000
137Seminarium, Nyheter grönsaker och potatis, Borgeby fältdagar 2015Johan Ascard20 000
134Helhetskoncept odling. Tio företag som vill satsa på tillväxtChristina Milén Jaconsson20 000
133Vreta Kluster Trädgård ? Regionalt kompetenscentrum i östra SverigeMagnus Börjesson200 000
132Sista skjutsen fram till ett branschfinansierat VäxtforumIda Backström60 000
131Kunskapssammanställning inom växtskydd för plantskolaAnna Larsen90 000
130Rådslag Trädgård i Väst Christina Milén Jacobsson40 000
129Seminarium utvärdering och framtida planering Tillväxt TrädgårdGunilla Norberg64 000
127Boost för svenska prydnadsväxterHelena Jauhiainen244 000
123Kunskapssammanställning- det aktuella forskningsläget inom växthusteknologiSven Nimmermark70 000
119GreenOmega-produktion av omega 3 i fettsyror i cellväxtkulturMaria Brodelius109 000
117Populärversion branchbeskrivningHåkan Sandin24 000
116Utvärdering Tillväxt TrädgårdHåkan Sandin228 000
114Ny användning av biprodukter från trädgårdsnäringens produktion ger mindre matsvinn och bättre lönsamhetMarie Olsson198 000
112Material och utbildning för att minska svinnet av frukt och grönsaker på butiksnivåLars Persson120 000
111Nästa generations täckmaterial till växthusJonas Möller Nielsen200 000
109MDHAP Marknadsdriven Hortikulturell och Akvatisk ProduktionAnders Larsson120 000
107RÅDSLAG:framtida tillväxt för trädgårdsnäringen i norra sverigeHelena Zimmerman100 000
106Verktyg för bevattningsoptimering-tillämpning och värdering hos slutanvändarnaKajsa Hedlund290 000
105Övervintring av växter hos plantskoleföretagarna- ett prioriterat förbättringsområdeAnna Larsen220 000
100De svenska krukväxternas ställning på presentmarknaden- en undersökning av vuxnas preferenser och valHeléne Tjärnemo51 000
99Bekämpning med ´naturliga fungicider mot lagringssjukdommar, FörstudieÍbrahim Tahir188 000
98Modernt odlingssystem och lämpliga sorter förbättrar den Svenska plommonodlingens produktivitet och lönsamhetÍbrahim Tahir245 000
96Effekt av förfrukt/mellangröda på rotgallnematoder och frilevande nematoderAnita Gunnarsson314 000
95Ny modell för utveckling inom svensk potatisproduktionAnita Gunnarsson97 000
94Hur kan ympade tomater få en godare smak?Marie Hansson100 000
90Internet som medel för marknadsutvecklingMia Apelqvist300 000
89Effekt av vattentemperatur på spridning av rotsjukdomar i akvaponik systemSammar Khalil200 000
84Förstudie av tekniska lösningar som hindrar kemiska växtskyddsläckage i växthusSunita Hallgren350 000
80Deltagande i Brunnbydagen VästeråsUlrik Lovang20 000
78Utveckla produktionsprocesserna i plantskoleföretagen (förstudie)Ove Karlsson197 000
75Svensk tomatodling 2013Olle Olofson200 000
72Rådslag Mälardalen 20 000
71Nationell spridning gällande utbildnigs- och inspirationskonceptet "Marknad söker odlare"Christina Milén Jacobsson300 000
70Validering av prognosmodell för behovsanpassad bekämpning av Alternaria solani i stärkelsepotatis - en förstudieMaria Olsson88 000
66Näringsupptag och gödsling i odlade blåbär - omvandla forskningsresultat till gårdsanpassade rekommendationerSiri Caspersen200 000
65Växtnäringsrekommendationer till frilandsgrönsakerAnna-Mia Björkholm200 000
64Kvalitetssäkring av frukt och bärväxterBirgitta Svensson225 000
63Matlandet Sverige - svensk livsmedelsproduktion fokuserar på exportPeter Lundqvist250 000
62Lökodling i hållbara produktionssystem-förstudieHelén Strandroth90 000
61Miljöbelastning från containerodling av plantskoleväxter vid olika bevattningsregimerHans Lindqvist200 000
60Effektivare produktion av salladslökMarie Olsson133 000
59Konsumentstudie över frukt och gröntLena Ekelund180 000
55Energianalys via Internet - steg 2 inom KalkyllådanLena Ekelund198 000
51Integrerat växtskydd i jordgubbarBirgitta Svensson300 000
45Tomat med smak - sortutvecklilng och marknadsanpassningLena Ekelund643 000
42Biologiskt växtskydd ut i praktisk odlingKlara Löfkvist388 500
38Kartgallring i fruktodling via maskinell blomreduktion - förstudieDavid Hansson170 500
37Konsumentstudie över jordgubbar i midsommartidLena Ekelund49 000
36Substratodlade jordgubbarBirgitta Svensson230 850
35Inventering av vecklararter i svenska äppelodlingar 2009Ylva Hillbur353 414
34Mot provtagningsprotokoll för bedömning av hygien i bevattningsvattenBeatrix Alsanius451 512
26Kvalitet och tillväxt för lökprodukter på ÖlandMarie Olsson163 000
25Ättika som ogräsbekämpningsmedel i integrerad och ekologisk fruktodlingDavid Hansson163 000
21Pris- och företagsstudie om växthusgrönsaker (Producentpriset kontra prisindex)Lena Ekelund201 000
19Datorprogram för beräkning av näringslösning vid gödselinblandning i bevattningsvatten.Bengt Håkansson210 000
18"Kalkyllåda" - internetbaserat kalkyl-hjälpmedel för prydnadsväxtodlareLena Ekelund125 000
16Ny lök med mervärdeMarie Olsson409 641
14Potatisens smakord - Nytt marknadsföringssätt av svenska råvarorLena Ekelund115 375
12Svensk krukväxtproduktion i miljövänliga komposterbara krukor med skräddarsytt försäljningskoncet. - Åter till jordenHartmut Schüssler650 000
9Lagring av potatis i ett föränderligt klimatSven-Erik Svensson131 000
4Rationellare vitkålsskördSven-Erik Svensson73 400
2LED-belysningens inverkan på plantornas tillväxtHartmut Schüssler262 849
16 069 411