Det är ingen ansökningsomgång nu

Senaste omgången avslutades 2017-02-10

Projektansökan

 Välkommen med din ansökan till Tillväxt Trädgårds Tillväxtfond. I den aktuella ansökningsomgången ska projekten vara avslutade senast i december 2018 


Denna ansökningsomgång stänger 2017-02-10 klockan 23.00