Fler publikationer

Databasen Odla mera frukt och grönt - Artiklar från SLU sedan 2002 

Epsilon – elektronisk publicering vid SLU

Partnerskap Alnarp - Projektresultat 

SLF - Projektbanken

Jordbruksverket - FoU-databas

Publicering

Här hittar du publikationer och projektresultat inom ramen för Tillväxt Trädgård.
 
Här finns också några andra publikationer med anknytning till Tillväxt Trädgårds verksamhet.
 
Ämne
Typ
Sök på titel, författare: